Welkom

De scholen van de besturen ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West werken samen in het vormgeven van Passend Onderwijs. Hiervoor is Lokaal PO opgericht.

Lokaal PO werkt met begeleiders en adviseurs. Scholen kunnen een beroep op de begeleiders en adviseurs doen om Passend Onderwijs in de dagelijkse praktijk op school te realiseren. De contactgegevens van begeleiders en adviseurs staan vermeld onder de webpagina ‘contact’. Ook deze website biedt hierin ondersteuning. We nodigen u uit om op de website informatie te vinden.

De werkwijze van Lokaal PO is schematisch weergegeven in deze Stroomdiagram aanvraag arrangement