Welkom

In 2014 hebben de besturen ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West Lokaal PO opgericht. Zij werken samen bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Het gaat om een groep van zo’n 70 scholen, die in de verschillende wijken van Amsterdam staan. Het is de intentie van de besturen Lokaal PO na 1-8-2020 afgebouwd te hebben.

Lokaal PO werkt ook in het schooljaar 2019-2020 met begeleiders en adviseurs. Scholen kunnen een beroep op de begeleiders en adviseurs doen om Passend Onderwijs in de dagelijkse praktijk op school te realiseren. De adviseurs en begeleiders boden de scholen de afgelopen jaren begeleiding en advies bij het wel/niet inzetten van arrangementen. Scholen kregen feedback om de ondersteuning van het kind(eren) kwalitatief zo sterk mogelijk te maken. Vanuit Lokaal PO werd  een fiat afgegeven, zodat het arrangement kon starten. Inmiddels zijn vrijwel alle scholen overgestapt op zelffiatteren. Deze scholen organiseren zelf kritische feedback op hun inzet aan extra ondersteuning en de kwaliteit daarvan. Daarbij kunnen zij BPO-ers van Lokaal PO  betrekken, maar kunnen dat ook op een andere wijze organiseren.

De begeleiding vanuit Lokaal PO is gericht op het realiseren van kwalitatief sterke extra ondersteuning in de scholen:

  • wanneer zet een school extra ondersteuning in (wanneer overstijgt het de basisondersteuning);
  • hoe stel je een kwalitatief sterk arrangement op;
  • hoe zorg je ervoor dat een TLV volledig wordt ingediend bij het SWV.

De adviseurs en begeleiders hanteren een vaste set van afspraken, die ze aan de school voorleggen en de school kan ook aanvullende vragen hebben. Zie hiervoor het document:

Rol en taken BPO Lokaal PO versie 2019-2020