Welkom

Lokaal PO ondersteunt de scholen van de 5 samenwerkende besturen ABSA, ASKO, AMOS, El Amal en KBA Nieuw West bij het verantwoord inzetten van extra ondersteuning, het arrangeren. In de praktijk betekent dit dat scholen per mail of telefoon contact op kunnen nemen met Lokaal PO. Daar is dagelijks van 8.30 tot 13.30 een adviseur passend onderwijs beschikbaar om vragen van scholen te beantwoorden. De adviseurs denken constructief met scholen mee bij het vinden van mogelijkheden om extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op maat te realiseren. Daarnaast zijn er begeleiders passend onderwijs vanuit Lokaal PO direct op de scholen beschikbaar voor vragen, korte interventies, ondersteuning en advies.

 

home-afbeelding